You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

Pourquoi faire une séance engagement ?

Anpil nan nou konn abitye tande yon zanmi nou pral fè yon seyans “Engagement” Jodi a mwen pral montre nou enpòtans yon seyans foto koup genyen avan maryaj ou byen jis pou de moun ki renmen.

Yon seyans foto koup (an anglè yo di Engagement) se yon seyans foto pòtrè ki fèt kèk mwa ou byen kèk semèn avan maryaj la. seyans foto sa ke yo rele en anglè “love session” tou fèt jeneralman ak fotograf ki ap fè foto nan maryaj la men pa fòseman.

NB: ou pa bezwen pral marie jodi a ou byen demen pou fe foto koup. ou ka fe jan foto sa yo pou fete dat nou te rankontre, Sen valanten, Nwèl, lete, vakans, ak anpil lot.

IMG_7004IMG_7044

Genyen anpil bèl souvni ak mennaj ou

Avèk telefòn ou fè anpil bèl ti foto ak mennaj ou. epi gen kèk ti foto frè’w ou byen zanmi fè pou ou ki pa mal tou. sepedan li fò difisil pou genyen yon bèl foto koup diy de yon bon fotograf pwofesionèl. Alòs poukisa ? Ki motivasyon yon koup genyen poul fè yon seyans “engagement“? dabò  pou yo fè tèt yo plezi ! yon seyans foto koup se yon moman ke’w pap janm bliye e anplis genyen bèl foto ou menm ak moun ke’w renmen anpil la se ap yon gwo satisfaksyon. kontrèman ak foto maryaj ou, seyans foto sa ap prezante ou jan ou ye a menm. pami tout koup ke’m fe seyans sa avèk yo pa gen youn ki regrèt. epi w’ap kontan nan kèk ane montre foto sa yo ak pitit ou.

JT-5350IMG_7171IMG_7187

Familyarize’w  ak Kamera a, ak moun ki dèyè kamera a!

Gen anpil moun ki pa alèz jou maryaj la devan kamera. men seyans foto sa ap ede ou alèz jou maryaj la devan nenpòt fotograf. L’ ap ede koup la familyarize’l ak fotograf la, konnen kijan fotograf la travay abitye ak estil li fason ke li travay. Anpil koup konn poze tèt yo kesyon kisa poul fè ak menl, kijan’l dwe fè pou’l rete natirèl, kijan poul montre’l sansib ak mennaj li. o lie ke wa’p poze tout kesyon sa yo, fè yo seyans foto “engagement” avan maryaj la epi kite fotograf la gide’w, aprann fè li konfyans. Ou pa bezwen pè si nan koumansman ou pa alèz pandan seyans lan, men sa ap vini de tanzantan.

JT-5676 (Copy)IMG_7157JT-5630 (Copy)

Men poukisa foto sa yo ap ede’w

« Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d’attente » a écrit Jules Renard. Jou maryaj la se ap yon bèl souvni ki merite yon bèl repòtaj. tout mwa ka’p pase pou jou a rive se ap yon moman antouzyas ak anpil jwa pou marie yo. se sak fè seyans foto koup se meyè mwayen pou kouwone tout jwa sa avan jou maryaj la. si n’ap rantre nan sa ki pi konkrè imaj foto koup la ka sèvi pou ” Save The Date” ou byen nan kat envitasyon, depliyan pwogram lan, enprime nan yon gwo fòma youn nan foto yo pou dekore resepsyon an oubyen antre legliz la, yo ka pwojte foto yo nan sans “diaporama” pandan seremoni an.

JT-5668 (Copy)IMG_6964JT-5752 (Copy)

Pase yon bèl moman ak mennaj ou

Gen de moman nan vi nou nou pap janm bliye tankou yon seyans “Engagement“. se la ke foto yo ap pi natirèl. fè yon seyans “Engagement” se yon okazyon pou pase yon bèl moman ansanm bliye tout presyon maryaj la jwi ti moman an pandan n’ap anbrase, ri, di youn lòt ke ou renmen’l anpil, amize nou, n’ap kontan aprè dèske nou te pran ti tan sa pou fè foto sa yo.

JT-5797 (Copy) JT-5796 (Copy)JT-5702 (Copy)

Kèk Konsèy:

  • Chwazi yon kote ke nou tou lè de renmen, Pak, Plage, Lakay nou, Restoran, Tout bagay posib.
  • Nou ka chwazi yon tèm: (Retro, Glamour). Nou ka vini ak pliziè tip materiyèl, pankad, vini ak pliziè rad, pa gen okenn obligasyon.
  • Chwazi rad ki mete nou an valè, rad kote nou alèz.
  • Si gen anpil solèy. evite fè seyans lan ant midi e 4è, se lè sa solèy la pi cho e l’ap kraze koulè foto yo.
  • Prepare seyans lan ansanm ak fotograf la. dako ak sa fotograf la di’w yo, tande konsèy li yo. dil kisa’w anvi fè tou. fòk nou tou lè de dakò sou pwen yo.

jameson_thermitus_18

NB: ou pa bezwen pral marie jodi a ou byen demen pou fe foto koup. ou ka fe jan foto sa yo pou fete dat nou te rankontre, Sen valanten, Nwèl, lete, vakans, ak anpil lot.

A ou menm kounya la parol !

Eske’w renmen ide Seyans “Engagement” lan ?
Eske’w anvi fè youn ?Si ou fèl deja kisa’w panse de sa ?

Pa ezite kontakte mwen pou konnen disponibilite mwen ak tarif mwen. Mèsi

Leave a comment

749beb70909ec8fb1786bf7f0a247b49_____________________